Ταυτότητα

Το KES RESEARCH CENTRE είναι μη κερδοσκοπικός, ερευνητικός οργανισμός, ιδρύθηκε το 2019 και έχει καταχωρηθεί στο Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου (UNIC:1217026583). Επίσης, είναι δεόντως εγγεγραμμένη, στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επισήμου Παραλήπτη, ως ιδιωτική μη κερδοσκοπική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση (ΗΕ395935) με έδρα τη Λευκωσία (Κύπρος). Λειτουργεί, είτε αυτόνομα, είτε σε συνεργασία με άλλους φορείς, νομικά ή φυσικά πρόσωπα όπως εταιρείες, εξωτερικούς ερευνητές και ακαδημαϊκά - ερευνητικά ιδρύματα.

Σκοποί

Οι κυριότεροι, μεταξύ άλλων, σκοποί ίδρυσής του είναι οι ακόλουθοι:

 • Η ανεξάρτητη διεξαγωγή κυρίως εφαρμοσμένης έρευνας (βιομηχανική έρευνα ή πειραματική ανάπτυξη) και η ευρεία διάδοση των ερευνητικών αποτελεσμάτων με τη διδασκαλία, τη δημοσίευση ή τη μεταφορά γνώσεων.
 • Η περαιτέρω και συνεχής προώθηση της έρευνας και καινοτομίας στην Κυπριακή Δημοκρατία.
 • Η συμμετοχή ερευνητών της Κύπρου σε διεθνείς ερευνητικές δραστηριότητες και η συνεργασία των Κυπρίων ερευνητών με ερευνητές άλλων χωρών.
 • Η προετοιμασία και υποβολή ερευνητικών προτάσεων για χρηματοδότηση από Κυπριακά, Ευρωπαϊκά, Διεθνή ή άλλα προγράμματα και θεσμούς.
 • Η διάχυση των αποτελεσμάτων της συνολικής ερευνητικής, μελετητικής και άλλης δραστηριότητας στο ευρύ κοινό και γενικά σε όλους τους πολίτες.

Διοίκηση

Η διεύθυνση και η διαχείριση του KES RESEARCH CENTRE γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), το οποίο πλαισιώνεται από το Επιστημονικό Συμβούλιο (Ε.Σ.) και τις Επιστημονικές Επιτροπές (Ε.Ε.) που το συμβουλεύουν σε θέματα ερευνητικής πολιτικής/στρατηγικής.

Διευθυντής του KES RESEARCH CENTRE έχει διοριστεί από το Δ.Σ. ο Δρ. Δημήτριος Σαρρής.

Ο Δρ. Δημήτριος Σαρρής είναι Βιολόγος με Μεταπτυχιακό στην Οικολογία - Διαχείριση και Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος, καθώς και Διδακτορικό στις Βιολογικές Επιστήμες από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Βασιλείας στην Ελβετία. Έχει εργαστεί ως Επίκουρος Καθηγητής - Ακαδημαϊκός Επισκέπτης & Ειδικός Επιστήμονας Έρευνας και Διδασκαλίας στο Τμήμα Βιολογικών Επιστημών, Πανεπιστήμιου Κύπρου, ως Συντονιστής της Μεταπτυχιακής Θεματικής Ενότητας Διαχείριση & Προστασία Φυσικών Πόρων στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ως Επιστημονικός Συνεργάτης στο Τμήμα Επιστημών της Ζωής, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, καθώς και ως Συντονιστής Προγραμμάτων Σπουδών (Τεχνικός Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Τεχνικός Παραγωγής Βιολογικών Προϊόντων) στο KES College. Υπήρξε Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο Ινστιτούτο Βοτανικής, Πανεπιστημίου Βασιλείας της Ελβετίας (ένα από τα παγκόσμια ερευνητικά κέντρα αριστείας στον τομέα της Οικολογίας Φυτών και της Παγκόσμιας Αλλαγής), στο Paul Scherrer Institute (PSI, Zurich) τμήμα του ΕΤΗ-Zurich (ενός από τα 10 κορυφαία Πανεπιστήμια στον κόσμο) και στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Έχει επίσης διατελέσει Λέκτορας (Π.Δ. 407/80) στο Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Επιστημονικός & Εργαστηριακός Συνεργάτης στο Τμήμα Τεχνολογίας Περιβάλλοντος & Οικολογίας και στο Τμήμα Βιολογικής Καλλιέργειας του Τ.Ε.Ι. Ιόνιων Νήσων.

Διαθέτει πέραν των 15 ετών εμπειρία ως ερευνητής συμμετέχοντας σε 20 και πλέον διεθνή και εθνικά ερευνητικά προγράμματα και έχει αναπτύξει σημαντικές διεθνείς συνεργασίες με επιστήμονες από Ελβετία, ΗΠΑ, Ισραήλ, Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία, Κύπρο και Ελλάδα. Δημοσιεύσεις των ερευνητικών του ομάδων έχουν σημαντική απήχηση και βρίσκονται σε κορυφαία επιστημονικά περιοδικά, ενώ έχει παρουσιάσει τα αποτελέσματα τους σε δεκάδες διεθνή κυρίως συνέδρια. Επίσης, είναι κριτής (reviewer) για πάνω από 10 διεθνή επιστημονικά περιοδικά, ενώ έχει σχεδιάσει και επιβλέψει πέραν των 30 Διατριβών. Είναι επιλεγμένος εμπειρογνώμονας του Διεθνούς Επιστημονικού Δικτύου MedECC, που υποστηρίζει μεταξύ άλλων το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ, ενώ έχει διατελέσει επιστημονικός σύμβουλος σε επιστημονικά ντοκιμαντέρ (βλ. Άνυδρη Γη), στο στρατηγικό έργο «Μαύρος Χρυσός» του Πανεπιστημίου Κύπρου και στο Σύνδεσμο Βιοκαλλιεργητών Κύπρου. Αποτελεί προσκεκλημένο μέλος της συντακτικής επιτροπής του επιστημονικού περιοδικού Annals of Silvicultural Research.

Δραστηριοποίηση / Συνεργασίες

Το KES RESEARCH CENTRE δραστηριοποιείται στον τομέα της έρευνας σε θέματα παιδείας, επιστήμης, κοινωνίας, οικονομίας, άσκησης και διατροφής, αισθητικής, κοσμετολογίας, φαρμακολογίας, πληροφορίας, επικοινωνίας, περιβάλλοντος, γεωργίας και σε σχετικούς τομείς, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω των πορισμάτων της ερευνητικής εργασίας.

Το KES RESEARCH CENTRE, δυνάμει ενός μνημονίου συνεργασίας με το KES College, παρέχει τη δυνατότητα σε φοιτητές και στο ακαδημαϊκό προσωπικό του Κολλεγίου να συμμετέχουν στο ερευνητικό έργο που υλοποιεί στους τομείς που εμπίπτουν στο πλαίσιο των σκοπών του, δυνάμει του Ιδρυτικού Εγγράφου και βάσει του Καταστατικού του στο πλαίσιο ή και σε συνδυασμό με τα Προγράμματα Σπουδών του Κολλεγίου, δίνοντάς τους έτσι την ευκαιρία να αποκτήσουν άμεσα γνώσεις και εμπειρίες μέσα από τη διαδικασία της έρευνας.

Ενδεικτικά, το KES RESEARCH CENTRE έχει αναπτύξει ερευνητική συνεργασία με:

 • Τα Προγράμματα Σπουδών Αισθητικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας του KES College και τον Οργανισμό Κώστα Παπαέλληνα (αντιπρόσωπό της εταιρίας καλλυντικών MAC στην Κύπρο) στο πλαίσιο ερευνητικού έργου με θέμα: «Αναγνωρισιμότητα και Ικανοποίηση των Πελατών της Εταιρίας Καλλυντικών MAC στην Κύπρο σε Επαγγελματίες Αισθητικούς και στο Ευρύ Κοινό».
  Σχετιζόμενη επιστημονική ανακοίνωση:
  2018 Sarris D, Shiarly M, Theocharous S, Kalatha A, Panteli M, Sideri A, Spyrou E, Filippidou A. The specialized approach of Beauty Therapist in Cyprus to the products and policies of cosmetics companies. Scientific Conference of the Cyprus Association of Beauticians, Philoxenia Conference Centre, Nicosia, 21-22 October
 • Τα Προγράμματα Σπουδών Αισθητικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας του KES College στο πλαίσιο ερευνητικού έργου με θέμα: «Διερεύνηση της Αναγνωρισιμότητας και των προοπτικών ανάπτυξης των “Medical“ Cosmetics («Ιατρικών» Καλλυντικών), σε επαγγελματίες Αισθητικούς Ιδιοκτήτες/ Managers Ινστιτούτων Αισθητικής στην Κύπρο».
 • Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τεχνικού Παραγωγής Βιολογικών Προϊόντων της Σχολής Περιβαλλοντικών Σπουδών του KES College, το Σύνδεσμο Βιοκαλλιεργητών Κύπρου, την εταιρία Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων LACON και το εργαστήριο Χημικών Αναλύσεων Food Lab στο πλαίσιο ερευνητικού έργου με θέμα: «Εξέταση της Διατροφικής Ασφάλειας της Μπανάνας Βιολογικής και Συμβατικής Καλλιέργειας της Κυπριακής αγοράς».
 • Τα Προγράμματα Σπουδών Γαστρονομικών Τεχνών της Σχολής Επισιτιστικών, Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Σπουδών του KES College στο πλαίσιο ερευνητικού έργου με θέμα: «Μισθολογικές Διαφορές μεταξύ Ανδρών και Γυναικών στον Επισιτιστικό Τομέα της Κύπρου».
  Σχετιζόμενη επιστημονική δημοσίευση:
  Cyprus Economic Policy Review Vol. 14, No. 2, pp 31-39 (2020) 
 • Τα Προγράμματα Σπουδών Γαστρονομικών Τεχνών της Σχολής Επισιτιστικών, Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Σπουδών του KES College και την Ομάδα Μαύρος Χρυσός του Πανεπιστημίου Κύπρου, στο πλαίσιο της δοκιμής γευσιγνωσίας νέων αλκοολούχων ποτών με βάση το χαρούπι.
  Σχετιζόμενη παρουσίαση:
  ΕΡΓΟ «ΜΑΥΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣ» ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016-2017 (carobmediteranet.gr)
 • Τα Προγράμματα Σπουδών Αισθητικής και τη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας του KES College στο πλαίσιο ερευνητικού έργου με θέμα: «Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της βιολογικής κρέμας ματιών VENUS ROSE EYE CREAΜ» για λογαριασμό της εταιρίας THE ROSE FACTORY-Tsolakis LTD με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα INNOVOUCHERS/1217/0258 «RESTART 2016-2020» του ΙΔΕΚ και κατόπιν έγκρισης για την κλινική δοκιμή από την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου (Αρ. Φακ. ΕΕΒΚ/ΕΠ/2021/30).
 • Τη Σχολή Επισιτιστικών, Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Σπουδών και τη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας του KES College στο πλαίσιο ερευνητικού έργου με θέμα: «Καινοτόμες εκπαιδευτικές πρακτικές για την αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19» σε συνεργασία με τη Δρ. Χαρούλα Αγγελή, Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής και Διευθύντρια του Κέντρου Διδασκαλίας και Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.) του Πανεπιστήμιου Κύπρου, με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα INNOVOUCHERS/1217/0256 «RESTART 2016-2020» του ΙΔΕΚ και κατόπιν έγκρισης από την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου (Αρ. Φακ. ΕΕΒΚ/ΕΠ/2021/01/77). 
 • Το Πρόγραμμα Σπουδών Διοίκηση Ιατρικών Επισκεπτών της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας του KES College στο πλαίσιο ερευνητικού έργου με θέμα: «Ο ρόλος του Ιατρικού Επισκέπτη στη νέα εποχή του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ) της Κύπρου» σε συνεργασία με το Σωματείο Ιατρικών Επισκεπτών Κύπρου.
  Σχετιζόμενη επιστημονική ανακοίνωση:
  https://www.kescollege.ac.cy/nea-top/item/o-rolos-tou-iatrikoy-episkepti-sti-nea-epoxi-tou-gesy-stin-kypro 
 • Τα Προγράμματα Σπουδών Αισθητικής του KES College στο πλαίσιο ερευνητικού έργου με θέμα: «Οι επιπτώσεις της πανδημίας (Covid - 19) στη λειτουργία των Ινστιτούτων Αισθητικής στην Κύπρο».
  Σχετιζόμενη επιστημονική ανακοίνωση:
  2022 Shiarly M, Siafaka P, Miliotou A, Sarris D. The impact of the Covid-19 pandemic in the operation of Beauty Therapy Centres in Cyprus. Scientific Conference of the Cyprus Association of Beauticians, Hilton, Nicosia, 14 May https://www.kescollege.ac.cy/nea-top/item/erevna-programmaton-aisthitikis-tou-kes-college-oi-epiptoseis-tis-pandimias-covid-19-sti-leitourgia-ton-institoyton-aisthitikis-stin-kypro 

Επικοινωνία